à vendre 392,53 m2 STE GENEVIEVE - 60

Ref : 147
249 700 €
 • Honoraires charge vendeur
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_1930418C-6131-424A-AA57-BB106F3BF92B.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_1930418C-6131-424A-AA57-BB106F3BF92B.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_1930418C-6131-424A-AA57-BB106F3BF92B.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_1930418C-6131-424A-AA57-BB106F3BF92B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_1930418C-6131-424A-AA57-BB106F3BF92B.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_1930418C-6131-424A-AA57-BB106F3BF92B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_1930418C-6131-424A-AA57-BB106F3BF92B.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_1930418C-6131-424A-AA57-BB106F3BF92B.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_BDCC885B-AA0B-40F2-9991-4D647F9311A2.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_BDCC885B-AA0B-40F2-9991-4D647F9311A2.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_BDCC885B-AA0B-40F2-9991-4D647F9311A2.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_BDCC885B-AA0B-40F2-9991-4D647F9311A2.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_BDCC885B-AA0B-40F2-9991-4D647F9311A2.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_BDCC885B-AA0B-40F2-9991-4D647F9311A2.jpg', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_BDCC885B-AA0B-40F2-9991-4D647F9311A2.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_BDCC885B-AA0B-40F2-9991-4D647F9311A2.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_9571F6F5-257D-4DE9-8659-F77954667942.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_9571F6F5-257D-4DE9-8659-F77954667942.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_9571F6F5-257D-4DE9-8659-F77954667942.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_9571F6F5-257D-4DE9-8659-F77954667942.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_9571F6F5-257D-4DE9-8659-F77954667942.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_9571F6F5-257D-4DE9-8659-F77954667942.jpg', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_9571F6F5-257D-4DE9-8659-F77954667942.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_9571F6F5-257D-4DE9-8659-F77954667942.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_C932B5F9-9C38-45CF-8791-01B01F4236E2.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_C932B5F9-9C38-45CF-8791-01B01F4236E2.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_C932B5F9-9C38-45CF-8791-01B01F4236E2.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_C932B5F9-9C38-45CF-8791-01B01F4236E2.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_C932B5F9-9C38-45CF-8791-01B01F4236E2.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_C932B5F9-9C38-45CF-8791-01B01F4236E2.jpg', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_C932B5F9-9C38-45CF-8791-01B01F4236E2.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_C932B5F9-9C38-45CF-8791-01B01F4236E2.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_A5C5855D-9AEC-4956-9587-9FEBC4319D0C.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_A5C5855D-9AEC-4956-9587-9FEBC4319D0C.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_A5C5855D-9AEC-4956-9587-9FEBC4319D0C.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_A5C5855D-9AEC-4956-9587-9FEBC4319D0C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_A5C5855D-9AEC-4956-9587-9FEBC4319D0C.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_A5C5855D-9AEC-4956-9587-9FEBC4319D0C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_A5C5855D-9AEC-4956-9587-9FEBC4319D0C.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_A5C5855D-9AEC-4956-9587-9FEBC4319D0C.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_5ED17E26-49F2-401E-88AA-4327D396301C.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_5ED17E26-49F2-401E-88AA-4327D396301C.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_5ED17E26-49F2-401E-88AA-4327D396301C.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_5ED17E26-49F2-401E-88AA-4327D396301C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_5ED17E26-49F2-401E-88AA-4327D396301C.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_5ED17E26-49F2-401E-88AA-4327D396301C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_5ED17E26-49F2-401E-88AA-4327D396301C.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_5ED17E26-49F2-401E-88AA-4327D396301C.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_CC5EB330-018E-4EE0-BA91-D17ABF91B94F.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_CC5EB330-018E-4EE0-BA91-D17ABF91B94F.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_CC5EB330-018E-4EE0-BA91-D17ABF91B94F.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_CC5EB330-018E-4EE0-BA91-D17ABF91B94F.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_CC5EB330-018E-4EE0-BA91-D17ABF91B94F.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_CC5EB330-018E-4EE0-BA91-D17ABF91B94F.jpg', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_CC5EB330-018E-4EE0-BA91-D17ABF91B94F.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_CC5EB330-018E-4EE0-BA91-D17ABF91B94F.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_E3CFEC41-B342-4880-BCE9-06A7A7B86866.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_E3CFEC41-B342-4880-BCE9-06A7A7B86866.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_E3CFEC41-B342-4880-BCE9-06A7A7B86866.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_E3CFEC41-B342-4880-BCE9-06A7A7B86866.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_E3CFEC41-B342-4880-BCE9-06A7A7B86866.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_E3CFEC41-B342-4880-BCE9-06A7A7B86866.jpg', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_E3CFEC41-B342-4880-BCE9-06A7A7B86866.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_E3CFEC41-B342-4880-BCE9-06A7A7B86866.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_56417CA6-DA0D-4B97-91A9-503922BE9D41.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_56417CA6-DA0D-4B97-91A9-503922BE9D41.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_56417CA6-DA0D-4B97-91A9-503922BE9D41.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_56417CA6-DA0D-4B97-91A9-503922BE9D41.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_56417CA6-DA0D-4B97-91A9-503922BE9D41.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_56417CA6-DA0D-4B97-91A9-503922BE9D41.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_56417CA6-DA0D-4B97-91A9-503922BE9D41.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_56417CA6-DA0D-4B97-91A9-503922BE9D41.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_946DEE80-AD26-4151-A397-A7F236E98D4F.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_946DEE80-AD26-4151-A397-A7F236E98D4F.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_946DEE80-AD26-4151-A397-A7F236E98D4F.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_946DEE80-AD26-4151-A397-A7F236E98D4F.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_946DEE80-AD26-4151-A397-A7F236E98D4F.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_946DEE80-AD26-4151-A397-A7F236E98D4F.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_946DEE80-AD26-4151-A397-A7F236E98D4F.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_946DEE80-AD26-4151-A397-A7F236E98D4F.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_67742DFD-BFD8-4E39-9DCD-0E0EBAC0151B.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_67742DFD-BFD8-4E39-9DCD-0E0EBAC0151B.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_67742DFD-BFD8-4E39-9DCD-0E0EBAC0151B.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_67742DFD-BFD8-4E39-9DCD-0E0EBAC0151B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_67742DFD-BFD8-4E39-9DCD-0E0EBAC0151B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_67742DFD-BFD8-4E39-9DCD-0E0EBAC0151B.jpg', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_67742DFD-BFD8-4E39-9DCD-0E0EBAC0151B.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_67742DFD-BFD8-4E39-9DCD-0E0EBAC0151B.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_84CABEF7-DEF3-4C4B-9C48-AD474153E716.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_84CABEF7-DEF3-4C4B-9C48-AD474153E716.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_84CABEF7-DEF3-4C4B-9C48-AD474153E716.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_84CABEF7-DEF3-4C4B-9C48-AD474153E716.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_84CABEF7-DEF3-4C4B-9C48-AD474153E716.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_84CABEF7-DEF3-4C4B-9C48-AD474153E716.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_84CABEF7-DEF3-4C4B-9C48-AD474153E716.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_84CABEF7-DEF3-4C4B-9C48-AD474153E716.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_86B18CA5-2097-46D8-B68B-16C05F5CE957.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_86B18CA5-2097-46D8-B68B-16C05F5CE957.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_86B18CA5-2097-46D8-B68B-16C05F5CE957.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_86B18CA5-2097-46D8-B68B-16C05F5CE957.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_86B18CA5-2097-46D8-B68B-16C05F5CE957.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_86B18CA5-2097-46D8-B68B-16C05F5CE957.jpg', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_86B18CA5-2097-46D8-B68B-16C05F5CE957.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_86B18CA5-2097-46D8-B68B-16C05F5CE957.jpg'}, {'rang': 14, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_F92D890A-AD31-4543-B33C-0EAE0F06D9C8.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_F92D890A-AD31-4543-B33C-0EAE0F06D9C8.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_F92D890A-AD31-4543-B33C-0EAE0F06D9C8.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_F92D890A-AD31-4543-B33C-0EAE0F06D9C8.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_F92D890A-AD31-4543-B33C-0EAE0F06D9C8.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_F92D890A-AD31-4543-B33C-0EAE0F06D9C8.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_F92D890A-AD31-4543-B33C-0EAE0F06D9C8.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_F92D890A-AD31-4543-B33C-0EAE0F06D9C8.jpg'}, {'rang': 15, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_531C91A1-C64E-498F-BE7B-E4124980B01D.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_531C91A1-C64E-498F-BE7B-E4124980B01D.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_531C91A1-C64E-498F-BE7B-E4124980B01D.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_531C91A1-C64E-498F-BE7B-E4124980B01D.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_531C91A1-C64E-498F-BE7B-E4124980B01D.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_531C91A1-C64E-498F-BE7B-E4124980B01D.jpg', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_531C91A1-C64E-498F-BE7B-E4124980B01D.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_531C91A1-C64E-498F-BE7B-E4124980B01D.jpg'}, {'rang': 16, u'sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_5_2E5DA0F1-D6B6-48AC-B715-FCA531ED570E.jpg', u'v5icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_10_2E5DA0F1-D6B6-48AC-B715-FCA531ED570E.jpg', u'big': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_1_2E5DA0F1-D6B6-48AC-B715-FCA531ED570E.jpg', u'list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_6_2E5DA0F1-D6B6-48AC-B715-FCA531ED570E.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_8_2E5DA0F1-D6B6-48AC-B715-FCA531ED570E.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_11_2E5DA0F1-D6B6-48AC-B715-FCA531ED570E.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_9_2E5DA0F1-D6B6-48AC-B715-FCA531ED570E.jpg', u'icon': u's3/202/3569/c21_202_3569_147_7_2E5DA0F1-D6B6-48AC-B715-FCA531ED570E.jpg'}]
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
divers à vendre - 392.53 m2 - STE GENEVIEVE - 60 - PICARDIE - Century 21 Osmose Rw
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

FOND DE COMMERCE À VENDRE !!

Au cœur de Sainte Geneviève, sur l'axe principal de la commune, nous vous proposons le fond de commerce de ce restaurant qui n'est plus à présenter :

L'Hôtel du Nord, une véritable institution pour les génovéfain(e)s !!
Cet établissement dispose de deux belles salles de restauration ainsi qu'une véranda sur rue, capacité : 65 places assises environ
Cuisine aménagée et équipée comprenant :
1 piano, 1 planche à grillades, 2 friteuses, 3 frigos encastrés, 1 lave-vaisselle et 2 chambres froides neuves... Vous pourrez travailler immédiatement !!
Une terrasse vient parfaire l'espace restauration (quand la météo le permet évidemment...)
Au-dessus du restaurant se trouvent les dix chambres (dont deux doubles chambres) chacune disposant de sa salle d'eau et de son wc individuel.
Chaque chambre est louée en moyenne 52€/ nuit. Cette rentabilité n'est pas négligeable car elle permet largement d'assurer le paiement des charges fixes de l'hôtel.
Et pour parfaire le tout, vous aurez le privilège de vivre à 15 mètres de votre lieu de travail !!! Une maison à usage d'habitation sera à votre disposition, elle comprend : entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée, deux chambres et salle de bains. Jardin privatif.
Une grande cour à l'arrière vous permet de garantir un stationnement sécurisé à vos employés ou à vos clients, à votre convenance !
AUCUN TRAVAUX À PRÉVOIR !!!
Les charges actuellement supportées sont les suivantes :
-loyer : 1400€/mois
-eau : 400€/mois
-Gaz + Electricité : 1500€ / mois
-taxe foncière : 3500 € / an

Pour plus d'informations, contactez nous!

Prix d'affichage: 249700€

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Demander la localisation

Vue globale

 • Surface totale : 392,5 m2

À savoir

 • Taxe foncière : 3500 €

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: None
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: True
  bien.certificat_dep: False
  bien.certificat_ges: False
  bien.cle_exam: False
 
Non soumis au DPE

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants